Wedding day Tatiana & Eugeniy

Photo: Salimova Olga
Muah: "Goroshek"
Flowers: Florans
Dress: "Sovanna"
Underwear: "Christina_vegner"
Place: Hyatt regency